Пн-Пт с 9:00 до 17:00 Сб-Вс: Выходной

Условия проведения рекламной акции в магазине "Лап-Усик" по ул. Княжий Затон, 9

Офіційні правила

Офіційні правила проведення Рекламної Акції

(надалі – Акція)

1. Організатор і виконавець Акції

1.1. Організатором і виконавцем Рекламної акції є зоомагазин «Лап-Усик» (ФОП Чернушенко В.А.) який зареєстрований відповідно до законодавства України (далі - Організатор) за адресою вул. Княжий Затон, 9.

2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в п.6 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- працівники та представники Організатора Акції та будь-яких інших представників, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

- чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п. 2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусі, бабусі);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція триває з 07 червня 2016 року по 07 липня 2016 року включно (надалі – Акційний період) у відповідності з Правилами Акції.

3.2. Акція проводиться в зоомагазині «Лап-Усик» за адресою м. Київ, вул. Княжий Затон, 9

3.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

4. Фонд Рекламної Акції

4.1. Фонд Рекламної Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

4.2. Призовий фонд Лотереї складається з:

- Лежак для тварин - в кількості 5 (пять) штук;

- Посуд для тварин – в кількості 10 (десять) штук;

- Килимок для посуду – в кількості 15 (п'ятнадцять) штук;

- Серветки вологі для тварин – в кількості 50 (п'ятдесят) штук;

- Шампунь для тварин – в кількості 5 (п'ять) штук

4.2. Призовий фонд Лотереї обмежений і складає зазначену в п.4.2. кількість.

4.3. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.

4.4. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.

4.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 8 цих Правил.

5. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії.

5.1.1. Зробити покупку товарів позначених акційною біркою в зоомагазині « Лап-Усик» в період з 07 червня 2016 року по 07 липня 2016 року включно.

5.1.2. В акції беруть участь лише товари, які позначені спеціальною біркою з написом «Лотерея»

6. Права та обов'язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції.

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

6.2. Обов'язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати один із Призів Акції, Учасник зобов'язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Правилах Акції в п.10.

7. Права та обов'язки Організатора Акції

7.1. Обов'язки Організатора.

7.1.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

7.1.2. Видати Призи переможцям Акції, що виконали всі умови цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Організатор Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним законодавством України.

7.2.2. Відмовити у видачі приза Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил Акції правильно та у повному обсязі.

7.2.3. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції.

7.2.4. Відмовити у видачі Призу у випадках, зазначених в п. 11 даних Правил.

8. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення.

8.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення призового Фонду Акції, інших змін, будуть здійснюватись на Інтернет-сайті www.korm.com.ua

10. Порядок отримання Призів

10.1. Порядок отримання Призів

10.1.1. Якщо, Учасник не має дисконтної картки магазину «Лап-Усик» для отримання приза, Учасник має заповнити анкету, надану персоналом магазину.

10.7. 10.8. У випадку, якщо жоден з претендентів на отримання Призу не зможе отримати Приз, з причин, незалежних від Організатора Акції, розпорядження таким Призом проводиться Організатором на власний розсуд.

11. Інші умови

11.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції.

11.2. Грошовий еквівалент вартості Головного та інших Призів не виплачується.

11.3. Виконавець залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку, передбаченому в п. 8 цих Правил.

11.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Учасникам Акції у випадку:

11.4.1. Якщо Учасник Акції зробив покупку не в зазначений Акційний Період.

11.4.2. Якщо Учасник Акції надав Організатору не всю інформацію, передбачену даними Правилами.

11.4.3. Якщо Учасник Акції порушив інші положення даних Правил Акції, а також в інших умовах, передбачених чинним законодавством України.

11.4.4. Якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.

11.5. З моменту отримання Призу Учасником Акції останній несе ризик по його випадковому знищенню, втраті або псуванню. Організатор не несе відповідальності за подальше використання отриманого Призу Учасником Акції.

11.6. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

11.7. Зобов'язання Організатора відносно якості Призів, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками та третіми особами, що надають відповідні послуги.

11.8. Учасник Акції, що бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

11.9. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі Анкети, а також подальшу участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії, метою яких є досаждання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з даною Акцією.

11.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

11.11. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з їх участю в Акції.

11.12. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Призу, такий Учасник Акції втрачає право на отримання відповідного Призу від Організатора Акції.

11.13. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

12. Персональні дані

12.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Призу.

12.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно заносять свої персональні дані, а саме: ПІБ, поштова адреса, адреса електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

12.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - Персональні дані). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних".

12.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

12.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

12.6. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

12.7. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

12.8. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.