Угода користувача

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

 Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті korm.com.ua Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Акцепт – повне прийняття та виконання умов Договору, що реалізується засобами, які вказані в Договорі.

1.3. Замовлення – дії Покупця щодо вибору, придбання та доставки обраного Товару через сервіс Інтернет-магазину та/або сформоване замовлення на придбання Товару.

1.4. Кошик – сервіс Інтернет-магазину, що надає можливість Покупцю переглянути обраний Товар та прийняти рішення щодо його придбання, а також перейти до оформлення Замовлення.

1.5. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.6. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою korm.com.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.7. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

Продавець – ФОП Марченко Є.Є. (ідентифікаційний код 2345510955), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м. Київ , вул. Маршала Рибалка , буд. 7/18 , кв.7

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.1. Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

2.1. Виробник Товару несе повну відповідальність за якість Товару.

3. Порядок укладання договору

3.1. Публічний Договір має юридичну силу, відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Покупець та Користувач не мають права пропонувати Продавцю свої умови укладання Договору.

3.2. Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (Акцепту) Покупцем чи Користувачем без підпису письмового примірника Договору Сторонами. У випадку, якщо Покупець чи Користувач не згодні з умовами Договору, Замовлення Товару та/або Реєстрацію здійснити неможливо.

3.3. Договір набуває чинності з моменту Акцепту та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань. Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Договору:

  • реєстрація в Інтернет-магазині;
  • оформлення Замовлення Товару;
  • оплата Замовлення;

надання Покупцем чи Користувачем згоди з умовами Договору шляхом встановлення позначки (маркера) у відповідній формі згоди.

3.4. Укладаючи Договір, Покупець та Користувач автоматично підтверджують факт ознайомлення та погоджуються з повним і безумовним прийняттям його положень та умов.

4. Оформлення Замовлення

 4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

  • прізвище, ім'я Покупця;
  • адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
  • контактний телефон.
  • ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
  • найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

4.5. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. Ціна і Доставка Товару

5.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

5.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

5.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

5.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

5.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

5.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 

5.11. Фотографії представлених на сайті Товарів можуть дещо відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи та/або характеристики, що супроводжують Товари, надаються для ознайомлення. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти матеріалів про Товари, що представлені до продажу, основні характеристики Товару вказує Продавець. Повну інформацію про Товар Користувач та/або Покупець може отримати, звернувшись до Інтернет-магазину будь-яким доступним шляхом. Продавець може в будь-який момент без попереднього сповіщення вносити зміни в описи, характеристики або фотографії товарів. Для уточнення інформації про Товар Користувач та/або Покупець може звернутися до Інтернет-магазину будь-яким доступним шляхом.

6. Права ті обов’язки Сторін

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6.3. Покупець зобов'язується:

6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

7. Повернення Товару

7.1. Інтернет-магазин повертає та/або обмінює Товар Покупцю, а також Повертає сплачені Кошти за Товар за умови надання Покупцем або письмового звернення про повернення та/або обмін Товару чи про повернення Коштів, сплачених за Товар особисто за адресою Продавця; або за умови надання звернення у вигляді листа на електронну пошту Інтернет-магазину [email protected]. Крім письмового звернення, Покупець повертає Продавцю неушкоджений Товар, який не був у використанні, має непошкоджені упаковки та ярлики, і надає документ, що підтверджує оплату такого Товару. До того ж попередньо Покупець може звернутись на гарячу лінію для отримання консультації з приводу дій для оформлення повернення та/або обміну Товару і повернення Коштів.

7.2. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі , відповідно до статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів”. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, передбачено у Постанові Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"

7.3. Продавець повертає Покупцю кошти за Товар протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту повернення Товару. Якщо Товар було оплачено безготівково, кошти повертаються на банківський рахунок Покупця, з якого було здійснено оплату.

7.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується

7.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

7.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

7.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

7.9. Обмін та/або повернення Товару неналежної якості здійснюється:

7.9.1. Якщо він фальсифікований, що підтверджує експертиза;

7.9.2. При наявності істотних недоліків, які роблять неможливим використання Товару;

7.9.3. Якщо на момент покупки та термінів обміну/повернення Покупець виявив прострочені терміни використання Товару.

7.10. У разі повернення або обміну Товару неналежної якості, всі витрати, пов’язані з доставкою Товарів та поверненням коштів, несе Продавець, згідно з Законом України “Про захист прав споживачів”.

7.11. Продавець та/або Виробник гарантує якість власного Товару за умови дотримання Покупцем умов використання, призначення та технічних характеристик Товару.

7.12. Продавець та/або Виробник не гарантує якість Товару, якщо:

7.12.1. Покупець використовує Товар не за призначенням;

7.12.2. Покупець не дотримується інструкції та умов використання Товару;

7.12.3. Покупець не дотримується умов зберігання Товару;

7.12.4. Покупець змішує Товар з іншими аналогічними товарами;

7.12.5. Вийшов термін зберігання та використання Товару.

Продавець та/або Виробник не здійснює гарантійне повернення Товару, якщо Покупець порушив умови пункту 7.14. цього Договору.

7.13. Доставка Товару здійснюється власними силами Продавця чи із залученням перевізника або поштової служби.

7.14. У разі доставки Товару перевізником або поштовою службою, Продавець не несе відповідальність за пошкодження чи втрату Товару під час доставки. З моменту передачі Товару перевізнику або поштовій службі, всі ризики пошкодження та втрати Товару несе перевізник або поштова служба. Покупець при отриманні Товару зобов'язаний оглянути його в присутності представника перевізника або поштової служби та у разі виявлення пошкоджень скласти Акт із зазначенням всіх недоліків. З умовами надання послуг доставки перевізником чи поштовою службою можна ознайомитись, скориставшись внутрішнім посиланням на офіційний сайт такого перевізника чи поштової служби.

8. Відповідальність

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9. Конфіденційність і захист персональних даних.

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


10. Інші умови

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФО-П Марченко Є.Є.

Адреса:  03151, м.Київ, вул. М.Мішина , буд. 4 , кв.121

Виписка про державну реєстрацію від 04.03.2019 р., номер запису  2 073 000 0000 049057